1

500.000 złotych odszkodowania za wypadek

Miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie naszej kancelarii. Nasz klient, który w wyniku wypadku doznał niedowładu ręki, zgłosił się do nas, szukając pomocy w dochodzeniu odszkodowania. Po wystosowaniu wezwania do zapłaty naszemu klientowi wypłacono 40.000 złotych; po kolejnych odwołaniach od decyzji ubezpieczyciela, dopłacono mu 30.000, a następnie jeszcze 50.000 złotych.

Klientowi zależało na ugodowym zakończeniu sprawy, jednak wypłacone odszkodowanie było znacznie zaniżone, w związku z czym zdecydowaliśmy się skierować sprawę do sądu. W wyniku postępowania klientowi wypłacono łączną kwotę 500.000 złotych.

Zwrócenie się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej zwiększa szanse na uzyskanie najwyższej kwoty odszkodowania, dlatego warto od samego początku powierzyć sprawę profesjonalistom.