lekarz2

BŁĄD MEDYCZNY

Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne.

Do najczęstszych postaci błędu medycznego należą:

  • zaniechania w diagnostyce, źle przeprowadzona operacja
  • błędna diagnoza, złe rozpoznanie choroby, niewykrycie choroby
  • zaniechania w leczeniu

nieprawidłowe leczenie (w szczególności błędny wybór sposobu leczenia, nierzetelnie przeprowadzane zabiegi, błędy podczas samych zabiegów, korzystanie z niesprawnego sprzętu, stosowanie niewłaściwych leków, niewłaściwe metody rehabilitacji, niewłaściwa opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia.