needle-technology-glass-steel-green-gadget-494076-pxhere.com

Pozostawienie narzędzia w ciele pacjenta

Mimo ciągłego i intensywnego rozwoju medycyny wciąż zdarzają się przypadki pozostawienia w ciele pacjenta chusty, nożyczek, igły, a także innych narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia operacji. Za prawidłowy przebieg zabiegu odpowiada przede wszystkim lekarz ją wykonujący, natomiast obowiązkiem instrumentariuszki jest ewidencja narzędzi. Zawinione niedopełnienie tych obowiązków i wyrządzenie przez to szkody pacjentowi rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. W aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych dominuje stanowisko, że pozostawienie ciała obcego nie jest błędem w sztuce lekarskiej, a najczęściej zwykłym niedbalstwem. Świadomość, że takiego ciała nie należy pozostawiać w organizmie operowanego, nie wymaga znajomości sztuki lekarskiej.

Pacjent w okresie rekonwalescencji po zabiegu zazwyczaj zmaga się z różnymi bólami – nie od razu więc może powiązać nękające go dolegliwości z rażącym niedopatrzeniem, jakiego dopuścili się lekarze. Pozostawione ciała obce powodują różnego rodzaju szkody w organizmie ludzkim, prowadzą do zapalenia otrzewnej, a w najgorszym wypadku mogą być przyczyną śmierci. Do negatywnych konsekwencji zdrowotnych można też zaliczyć długotrwałe dolegliwości bólowe czy ogólne zakażenia organizmu. Zdarza się również, że poszkodowany, mimo obecności w organizmie ciała obcego, nie zgłasza żadnych bolesnych symptomów, a do znalezienia go dochodzi dopiero przy rutynowym zabiegu, chociażby USG. 

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym powoduje powstanie szkody, za którą odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy. W przypadku, gdy dojdzie do zaszycia jakiegoś przedmiotu w ciele pacjenta, może on się ubiegać o zasądzenie na jego rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty. Wysokość kwoty zależy od rozmiaru krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych oraz poniesionych kosztów. Kwoty jakie zasądzają sądy w sprawach pozostawionego w ciele pacjenta ciała obcego są różne, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny. Zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszytej ranie ciała obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirurga zachowania należytej staranności. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli pozostawienie jakiegoś narzędzia chirurgicznego w organizmie pacjenta nie spowodowało groźnych konsekwencji zdrowotnych można ubiegać się o zadośćuczynienie za psychiczną krzywdę wyrządzoną tym zaniedbaniem. 

Zrzut ekranu 2019-11-13 o 20.07.52

Odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w zakładzie pracy

Świadczenia, o które może ubiegać się rodzina pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy:

– jednorazowe odszkodowanie z ZUS

– renta

– dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

– zadośćuczynienie

Warunkiem koniecznym istnienia roszczeń rodziny zmarłego pracownika jest związek przyczynowy między tym zdarzeniem a śmiercią pracownika – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które nastąpiły w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym ma miejsce nie tylko wówczas, gdy śmierć pracownika nastąpi w chwili wypadku czy też w krótkim czasie po nim, ale także gdy pracownik umrze w przeciągu kilku miesięcy od zdarzenia. Czytaj więcej

Zrzut ekranu 2019-11-13 o 20.06.30

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z winy pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z winy pracodawcy

Zgodnie z art. 3. ust. 1. Ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1205) o ubezpieczeniu  wypadek przy pracy  to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

– podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;

– podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Czytaj więcej

kancelaria odszkodowawcza

Czym kierować się przy wyborze kancelarii odszkodowawczej?

Czym kierować się przy wyborze kancelarii odszkodowawczej?

Ubieganie się o świadczenia odszkodowawcze to żmudny i skomplikowany proces. O wysokości odszkodowania często przesądza fachowa reprezentacja prawna, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na powierzenie swojej sprawy profesjonalistom. Jeżeli nie chcesz tracić czasu i nerwów na walkę z ubezpieczycielem, kancelarie odszkodowawcze mogą zająć się tym w Twoim imieniu. Co należy wiedzieć przed dokonaniem wyboru tej właściwej?  Czytaj więcej

odszkodowanie-smierc-ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca

Strata  najbliższej osoby to niewątpliwie traumatyczne przeżycie. W obliczu śmierci rodzina zmarłego często nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im świadczeń. UNICOVER od lat skutecznie pomaga dochodzić najwyższych rekompensat z tytułu utraty rodzica.

Dziecko, którego ojciec zginął z winy osoby trzeciej – w wypadku komunikacyjnym bądź podczas pracy, ma prawo otrzymać wysokie odszkodowanie, rentę, a także zadośćuczynienie. Bez względu na wiek osieroconego dziecka – czy jest to osoba małoletnia, czy osoba dorosła. Osobą uprawnioną może być też dziecko poczęte przed śmiercią ojca, ale urodzone po jego śmierci.

Uprawnieni do odbioru odszkodowania powinni wiedzieć, że mogą uzyskać je z kilku różnych źródeł, a każde ze świadczeń jest niezależne od innych. Czytaj więcej

zado

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to często w języku potocznym terminy używane zamiennie. Z prawnego punktu widzenia są to jednak zupełnie różne formy naprawienia zaistniałej szkody. Jakie są więc różnice między jednym a drugim terminem? Czytaj więcej

uni

Reklamacja czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania? Wypłacone świadczenie jest zaniżone? Te i inne sytuacje są nam doskonale znane. Podpowiadamy jakie kroki należy podjąć. Czytaj więcej

co-to-jest-odzkodowanie

Co to jest odszkodowanie?

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby bądź podmiotu, która tę szkodę wyrządziła.  Czytaj więcej

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii odszkodowawczych

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii odszkodowawczych?

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii odszkodowawczych? 

Kancelarie odszkodowawcze to firmy, które specjalizują się w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.  Czytaj więcej

zostałem ranny w wypadku

Odszkodowanie powypadkowe

Na odpowiednie odszkodowanie powypadkowe zasługuje każda osoba poszkodowana w wypadku. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu z winy innego kierowcy – bez względu na to, czy jesteś pieszym, rowerzystą, pasażerem czy kierującym samochodem pomożemy Ci w uzyskaniu rekompensaty ( zadośćuczynienie , odszkodowanie, renta ) za powstałe krzywdy, nawet w sytuacji, gdy sprawca zbiegł lub nie miał wykupionego OC. Czytaj więcej