danger

Szkoda wyrządzona przez produkt niebezpieczny

Masowa produkcja przedmiotów o nowoczesnej i skomplikowanej technologii stale się rozszerza, dlatego też stale wzrasta zagrożenie szkody dla ich nabywców. W celu ich ochrony zostały uchwalone konkretne akty prawne, min. dyrektywa z 25.7.1985r. w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpowiedzialności za wadliwe produkty. Na podstawie tej dyrektywy do polskiego Kodeksu Cywilnego włączone zostały przepisy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Czytaj więcej

Isn't it easy to avoid the accident?

Stłuczka na drodze. Co robić? Spisać oświadczenie czy wezwać policję?

Jakie ryzyko niesie ze sobą spisanie oświadczenia, bez wzywania policji?

Wiele osób decyduje się na spisanie oświadczenia i  daruje sobie wezwanie na miejsce stłuczki policji, ponieważ chcą załatwić sprawę szybko. Niestety należy wziąć pod uwagę, że sprawca, który przynał się do winy i sporządził wraz z poszkodowanym oświadczenie, w którym przyznaje się do winy –  może w późniejszym czasie oświadczenie wycofać. Czytaj więcej