Ile mam czasu na skierowanie roszczenia o odszkodowanie?

„Przegapienie” terminu na skierowanie roszczenia o odszkodowanie jest częstym problemem, szczególnie, gdy skutki wypadku powodują długoletnie problemy ze zdrowiem i sądzenie się o pieniądze to ostatnie o czym myśli poszkodowany. Dlatego warto pamiętać, aby sprawę oddać właściwym osobom bądź kancelarii niezwłocznie po zdarzeniu wywołującym szkodę lub po prostu sprawdzić kiedy dane roszczenie się przedawni.

Terminy przedawnienia roszczeń zgodnie z artykułem 4421 k.c.:

1. Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej czynem niedozwolonym co do zasady przedawnia się w terminie 3 lat od uzyskania informacji o wystąpieniu szkody i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od wystąpienia zdarzenia. Wskazane przesłanki należy spełnić łącznie, a więc przykładowo, jeśli zdarzenie miało miejsce w 2013 roku, natomiast sprawca został wskazany dopiero w 2015 roku, to bieg terminu przedawnienia rozpocznie się w roku 2015.
2. Szkoda na osobie: 
W przypadku szkody na osobie (czyli np. złamanie ręki, uszczerbek psychiczny, cierpienie), termin przedawnienia jest wskazany w sposób odwrotny- a więc przedawnienie nie może się przedawnić szybciej niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody.
3. Szkoda w wyniku przestępstwa
: Jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, termin przedawnienia wynosi aż 20 lat i rozpoczyna swój bieg od dnia zaistnienia zdarzenia, które spowodowało szkodę.
4. Roszczenia osoby małoletniej
: Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie osoby małoletniej nie może upłynąć wcześniej, niż po 2 latach od dnia uzyskania przez poszkodowanego pełnoletności.
Po upływie powyższych terminów dochodzenie roszczenia najczęściej nie będzie już możliwe, dlatego ważne jest ich przestrzeganie.