Jakie kwoty zasądzają polskie sądy w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć ojca / matki

Odszkodowanie za śmierć ojca/matki  i zadośćuczynienie w dużym stopniu zależy od wspólnych relacji oraz  poziomu życia członków rodziny zmarłego  oraz zmiany tego poziomu po śmierci.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca/matki kształtuje się w zależności od udowodnienia przed sądem wielu faktów w sprawie. Niezbędna jest obszerna lista dowodów, przedstawiających fakty z życia rodziny  przed śmiercią i po śmierci bliskiego, włączając w to również opinie biegłych z zakresu psychologii, na podstawie których, w przypadku skierowania sprawy do sądu, sąd będzie mógł oszacować i zasądzić stosowaną rekompensatę finansową.

Poniżej dwa przykłady wyroków w postępowaniach, w których najbliżsi osoby zmarłej wywalczyli zadośćuczynienie.

W wyroku z dnia 20.12.2012r. (  IV CSK 192/12) Sąd Najwyższy uznał, że 50.000,- zł. tytułem zadośćuczynienia za śmierć matki (kobieta zginęła w wypadku drogowym) jest kwotą rażąco zaniżoną. W związku z tym Sąd Najwyższy  przyznał powodowi kwotę 105.000 zł, uznając tym samym roszczenie powoda w całości.

W wyroku z dnia 16.07.13 r (I C 816/12 )  Sąd Okręgowy  we Wrocławiu ( w wyniku wypadku zmarł ojciec i mąż ) przyznał 100 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla żony, 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla córki, 50 tysięcy złotych wraz z odsetkami dla syna.

Ubezpieczyciele nie mają  wątpliwości przy wypłatach dla najbliższych, czyli dla ojca czy matki po śmierci dziecka i w odwrotnych sytuacjach. Natomiast zdarza się, że odmawiają wypłaty zięciowi po śmierci teściowej lub teściowej po śmierci zięcia. Niemniej jednak  w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i ścisłych relacjach uzyskanie zadośćuczynienia jest także możliwe.