nno32

Czy należy się odszkodowanie za urazy psychiczne po wypadku?

Zarówno wypadki komunikacyjne, w pracy, czy jakiekolwiek inne oprócz fizycznego uszczerbku na zdrowiu generują bardzo często również urazy psychiczne. Stres pourazowy, depresja oraz koszmary senne to tylko niektóre z możliwych konsekwencji wypadku. Warto wiedzieć, że razem z odszkodowaniem, które pełni funkcję kompensacji powstałego uszczerbku, dochodzi się również zadośćuczynienia, które stanowi wyrównanie krzywdy moralnej.

Krzywda to rodzaj szkody niemajątkowej, dotyczącej psychiki poszkodowanego. Zadośćuczynienie ma na celu rekompensować krzywdę, na którą składają się wszelkie cierpienia, psychiczne i fizyczne, jakich poszkodowany doznał w związku z wypadkiem. Jako że niemożliwym jest ustalić jakiś obiektywny wskaźnik cierpień, które spotkały człowieka, sądy każdy przypadek oceniają indywidualnie, starając się wymierzyć, jaka kwota zrekompensuje dane cierpienia. I tak, w ramach odszkodowania przyznany nam zostanie zwrot kosztów leczenia psychologicznego, jeśli było ono wywołane wypadkiem, natomiast samo cierpienie psychiczne zostanie zrekompensowane odpowiednim zadośćuczynieniem.

Należy jednak pamiętać, że nie przy każdej szkodzie możemy domagać się zadośćuczynienia. Przysługuje ono tylko w konkretnie wskazanych w ustawie przypadkach, przede wszystkim przy uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia, jeżeli nasz bliski zginął w wypadku lub szerzej – jeżeli nasze dobro osobiste zostało naruszone.