chodniki

Nierówne chodniki, brak pobocza, zaniedbane schody- co to oznacza dla poszkodowanego?

Bardzo częstą przyczyną wypadków naszych klientów są potknięcia i upadki podczas poruszania się po przestrzeniach miejskich. Niestety, wielokrotnie konsekwencją są złamania, poważne uszkodzenia kończyn czy nawet czaszki. Kto w takich sytuacjach odpowiada za ich szkodę?

Odpowiedź jest prosta: podmiot odpowiedzialny za utrzymanie czystości na danym obszarze. W zależności od tego, gdzie doszło do zdarzenia może to być miasto (zarząd dróg i zieleni), spółdzielnia, właściciel nieruchomości czy też podmiot, któremu zlecono dbanie o czystość i porządek. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku.

Jeśli twój wypadek spowodowany został przez ubytek w nawierzchni drogi, nierówne ułożenie kostki brukowej, zagłębienia w ścieżce czy też nieodśnieżone schody- masz prawo do odszkodowania. Katalog tego typu zdarzeń jest bardzo rozległy, gdyż niestety wiele terenów wiejskich jak i miejskich nie jest utrzymywanych w odpowiednim stanie.

Jak w każdej sprawie odszkodowawczej, najważniejsze jest należyte udokumentowanie wypadku. Podstawowe dokumenty, które powinniśmy przedstawić to:
– fotografie z miejsca zdarzenia (najlepiej gdyby obejmowały element w tle, który pozwoli ustalić dokładne miejsce zdarzenia, np. budynek z tabliczką adresową)
– szczegółowe fotografie nawierzchni drogi, chodnika czy schodów (istotne jest, aby były opatrzone datą)
pełna dokumentacja medyczna z której będzie wynikać przyczyna zdarzenia
– fotografie uszkodzonych fragmentów ciała
– oświadczenie świadka bezpośredniego bądź pośredniego.

Wina podmiotu odpowiedzialnego w takich sprawach jest zazwyczaj oczywista, ze względu na wystąpienie zaniedbań ustawowych obowiązków, dlatego szanse na uzyskanie właściwej sumy są duże. Niestety, wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że mają prawo domagać się odszkodowania we wskazanych przypadkach.