accident-1497842_1920 (1)

Nieznany sprawca wypadku. Co z odszkodowaniem?

Może się zdarzyć, że ulegniemy wypadkowi, którego sprawcy nie będziemy znać. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest zbiegnięcie sprawcy wypadku z jego miejsca, kiedy nie udało się zapamiętać numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy. Nie oznacza to jednak, że nie możemy w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować sprawcy wypadku, odszkodowanie zostanie nam wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każda szkoda może być zrekompensowana przez UFG. Możemy domagać się odszkodowania za szkody:

  • na osobie (dotyczące zdrowia i życia człowieka);
  • na mieniu, ale tylko wtedy, gdy u któregokolwiek z uczestników wypadku doszło do obrażeń ciała, a naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Jeżeli więc w wypadku został uszkodzony nasz pojazd, nie doszło jednak do żadnych obrażeń ciała, a sprawca pozostaje nieznany, szkoda UFG nie jest obowiązane do naprawy takiej szkody. UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.