car-1865856_1920 (1)

Odszkodowanie dla pasażera wypadku

W wyniku wypadku drogowego ucierpieć może nie tylko bezpośredni poszkodowany, ale również pasażer samochodu w nim uczestniczącego. Nie ma przy tym znaczenia czy pasażer podróżował ze sprawcą wypadku czy z poszkodowanym. Kierowca samochodu odpowiada wobec współpasażerów również wtedy, kiedy nie doszło do zderzenia z innym pojazdem, a kierowca przykładowo uderzył w drzewo.

W świetle Kodeksu Cywilnego kierowca samochodu odpowiada za szkodę wyrządzoną pasażerom pojazdu na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie jest konieczne udowodnienie mu winy spowodowania wypadku. Kierowca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli zostanie spełniona jedna z trzech przesłanek:

  • Wypadek został spowodowany tylko i wyłącznie przez siłę wyższą
  • Wypadek został spowodowany tylko i wyłącznie z winy osoby trzeciej
  • Wypadek został spowodowany tylko i wyłącznie z winy poszkodowanego

Pasażer nie musi więc udowadniać winy kierowcy pojazdu, choć istnieje w tym względzie jedne wyjątek: jeżeli przewóz był dokonywany z grzeczności (nieodpłatny i bezinteresowny, ale nie członka rodziny lub osoby bliskiej), wtedy odpowiedzialność ponosi kierowca, który jest winny szkodzie.

Pasażer wypadku może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów związanych z wypadkiem, renty lub zwrotu utraconych zarobków. Jeżeli w wyniku wypadku pasażer zginie, zadośćuczynienie odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom jego rodziny.