wellness-285587_1920

Odszkodowanie po nieudanym zabiegu kosmetycznym

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego każdy, kto ze swojej winy wyrządzi drugiemu szkodę, obowiązany jest ją naprawić. Zabiegi kosmetyczne ze swojej natury polegają na pracy z ciałem, zwiększone jest więc prawdopodobieństwo wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w związku z nienależycie przeprowadzonym zabiegiem czy też awarią sprzętu, który jest w tym celu wykorzystywany. Warto wiedzieć, że każdy rozstrój zdrowia wywołany takim zabiegiem rodzi roszczenie odszkodowawcze względem podmiotu, który w tej kwestii zawinił.

W zależności od wysokości uszczerbku różnić się będzie kwota zadośćuczynienia. Jednym z najczęstszych przypadków w sprawach tego typu jest poparzenie podczas depilacji laserowej aparatem o źle ustawionych parametrach – w zależności od tego jak rozległe i jak poważne są poparzenia kwota odszkodowania wahać się może od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Znana jest również sprawa nieudanego zabiegu laserowego w celu pozbycia się uciążliwego trądziku na twarzy; doprowadził on do pojawienia się nowych krost i strupów na twarzy poszkodowanej, po których zostały jej już na zawsze duże blizny – zdarzenie spowodowało u kobiety obniżenie samooceny i komfortu psychicznego; Sąd Apelacyjny w Krakowie zasądził za tę krzywdę 91.000 złotych zadośćuczynienia.

Warto pamiętać, że każdy zabieg kosmetyczny, który wywoła uszczerbek na zdrowiu klienta powoduje obowiązek naprawienia tej szkody w postaci wypłaty należnego odszkodowania.