child after bicycle accident

Odszkodowanie za upadek na chodniku

Za szkodę, powstałą przez dziurę w chodniku, należy się odszkodowanie.

W wielu miejscach do dnia dzisiejszego chodniki są krzywe, nierówne, posiadają wybrzuszenia, dziury i inne ubytki. Często zdarza się, że na skutek upadku na chodniku doznajemy różnych obrażeń. Mało kto jednak już wie, że w takim przypadku pieszemu przysługuje odszkodowanie.

Kto odpowiada za stan nawierzchni chodnika?

W takiej sytuacji należy pamiętać, że zgodnie z wymogami prawa, chodniki oraz drogi powinny być utrzymywane w należytym stanie, a za utrzymanie drogi w stanie właściwym odpowiada zarządca, który powinien utrzymywać podlegające mu drogi i chodniki w stanie wykluczającym narażenie pieszych na wypadek.

Doszło do wypadku – co dalej ? Jak zabezpieczyć dowody ?

Bardzo istotnym jest zgromadzenie jak największej ilości dowodów, które potwierdzą powstałą szkodę. Mogą to być dowody w postaci oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu. Doskonałym środkiem dowodowym będą również zdjęcia z miejsca zdarzenia i zdjęcia uszkodzeń, a także dokumentacja medyczna.

Jeśli stałeś się ofiarą wypadku na chodniku, (oblodzonym lub nierównym), poślizgnąłeś się w sklepie – możesz domagać się nie tylko wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale także zwrotu utraconego zarobku, kosztów leczenia, które często bywa bardzo kosztowne.

Skutecznie reprezentujemy osoby poszkodowane. Jeżeli masz wątpliwości czy masz prawo do uzyskania odszkodowanie za poślizgnięcie i upadek skontaktuj się z nami. Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.