drain-2454608_1920 (1)

Odszkodowanie za zalanie z OC sprawcy

Zalanie mieszkania najczęściej wiąże się z dużymi kosztami remontu i odnowień; stanowi ono niemałą dolegliwość w życiu codziennym jego mieszkańców, szczególnie że nadchodzi niespodziewanie i nie z winy poszkodowanych. Warto wiedzieć, że za zalane mieszkanie przysługuje nam odszkodowanie.

Za zalanie odpowiada ten, kto je spowodował wedle art. 415 Kodeksu Cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęściej będzie to właściciel wyżej usytuowanego mieszkania, ale może być to też spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości, jeżeli do zalania doszło np. w wyniku pęknięcia rury.

Uzyskanie odszkodowania jest najprostsze, jeżeli winny zalania posiada polisę ubezpieczeniową OC – wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Odszkodowanie otrzymamy również, jeżeli posiadamy własną polisę ubezpieczeniową, która obejmuje wypadki typu zalanie.