buildings-1838418_1920 (1)

Potrącenie pieszego na pasach

Potrącenie pieszego niemal zawsze kończy się jego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, pieszy w zderzeniu z samochodem najczęściej nie ma żadnych szans. Potrącenie przybiera szczególną postać, kiedy następuje na przejściu dla pieszych, gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Poszkodowany w takim wypadku ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Poszkodowany, który doznaje obrażeń ciała w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych oraz opieki, jeżeli ktoś nad nim takową sprawował. Poszkodowany ma prawo również do zwrotu utraconych zarobków, jeżeli w wyniku wypadku utracił zdolność do pracy. Warto wskazać, że wszystkie te koszty muszą zostać udokumentowane. Przysługuje mu również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli w wyniku wypadku narażony był na cierpienia psychiczne spowodowane np. poczuciem bezsilności, niepewności, czy utracie szansy na rozwijanie pasji oraz utrzymywanie kontaktu z bliskimi.

Jeżeli pieszy w wyniku wypadku poniesie śmierć, do zadośćuczynienia prawo ma jego najbliższa rodzina, przy czym nie ma tu największego znaczenia stopień pokrewieństwa, a faktyczna więź między członkami rodziny a zmarłym. Mogą oni domagać się od sprawcy wypadku zwrotu kosztów pogrzebu, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, renty oraz w końcu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kierowca odpowiada za potrącenie na zasadzie ryzyka, nie ma więc znaczenia, czy potrącenie było jego winą. Należy jednak nadmienić, że jeżeli pieszy przyczynił się do wypadku (np. w sytuacji gdy kierowca jechał z niedozwoloną prędkością, ale pieszy przeszedł przez przejście na czerwonym świetle), jego odszkodowanie może być z tego powodu znacznie uszczuplone.