house-fire-3559783_1920

Pożar domu – odszkodowanie

Jeżeli nasz dom ucierpi w pożarze, szczególnie ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać stosowne odszkodowanie, tak aby wyrównać poniesione straty. Umowy ubezpieczenia z reguły uwzględniają pożar jako zdarzenie kwalifikujące do wypłaty odszkodowania, często jednak uzależniają to od przyczyny danego pożaru. I tak, uderzenie pioruna, czy podpalenie najczęściej obowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, ale już zwarcie w instalacji elektrycznej, czy zapalenie sadzy w przewodzie kominowym jest kwestią sporną – jeżeli bowiem te zdarzenia wynikły z niedbalstwa osób obowiązanych do dbania o instalację czy kominek, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Jeżeli ustalimy, że zdarzenie, które spowodowało pożar, uprawnia nas do dochodzenia odszkodowania, należy przedstawić niezbędną dokumentację ubezpieczycielowi – zdjęcia i inne dowody obrazujące wielkość zniszczeń po pożarze. Szczególnie ważnym elementem jest notatka sporządzona przez Straż Pożarną po interwencji. Odszkodowanie powinno być wypłacone w wysokości odpowiadającej poniesionym w pożarze stratom.