needle-technology-glass-steel-green-gadget-494076-pxhere.com

Pozostawienie narzędzia w ciele pacjenta

Mimo ciągłego i intensywnego rozwoju medycyny wciąż zdarzają się przypadki pozostawienia w ciele pacjenta chusty, nożyczek, igły, a także innych narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia operacji. Za prawidłowy przebieg zabiegu odpowiada przede wszystkim lekarz ją wykonujący, natomiast obowiązkiem instrumentariuszki jest ewidencja narzędzi. Zawinione niedopełnienie tych obowiązków i wyrządzenie przez to szkody pacjentowi rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. W aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych dominuje stanowisko, że pozostawienie ciała obcego nie jest błędem w sztuce lekarskiej, a najczęściej zwykłym niedbalstwem. Świadomość, że takiego ciała nie należy pozostawiać w organizmie operowanego, nie wymaga znajomości sztuki lekarskiej.

Pacjent w okresie rekonwalescencji po zabiegu zazwyczaj zmaga się z różnymi bólami – nie od razu więc może powiązać nękające go dolegliwości z rażącym niedopatrzeniem, jakiego dopuścili się lekarze. Pozostawione ciała obce powodują różnego rodzaju szkody w organizmie ludzkim, prowadzą do zapalenia otrzewnej, a w najgorszym wypadku mogą być przyczyną śmierci. Do negatywnych konsekwencji zdrowotnych można też zaliczyć długotrwałe dolegliwości bólowe czy ogólne zakażenia organizmu. Zdarza się również, że poszkodowany, mimo obecności w organizmie ciała obcego, nie zgłasza żadnych bolesnych symptomów, a do znalezienia go dochodzi dopiero przy rutynowym zabiegu, chociażby USG. 

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym powoduje powstanie szkody, za którą odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy. W przypadku, gdy dojdzie do zaszycia jakiegoś przedmiotu w ciele pacjenta, może on się ubiegać o zasądzenie na jego rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty. Wysokość kwoty zależy od rozmiaru krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych oraz poniesionych kosztów. Kwoty jakie zasądzają sądy w sprawach pozostawionego w ciele pacjenta ciała obcego są różne, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny. Zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszytej ranie ciała obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirurga zachowania należytej staranności. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli pozostawienie jakiegoś narzędzia chirurgicznego w organizmie pacjenta nie spowodowało groźnych konsekwencji zdrowotnych można ubiegać się o zadośćuczynienie za psychiczną krzywdę wyrządzoną tym zaniedbaniem.