Isn't it easy to avoid the accident?

Stłuczka na drodze. Co robić? Spisać oświadczenie czy wezwać policję?

Jakie ryzyko niesie ze sobą spisanie oświadczenia, bez wzywania policji?

Wiele osób decyduje się na spisanie oświadczenia i  daruje sobie wezwanie na miejsce stłuczki policji, ponieważ chcą załatwić sprawę szybko. Niestety należy wziąć pod uwagę, że sprawca, który przynał się do winy i sporządził wraz z poszkodowanym oświadczenie, w którym przyznaje się do winy –  może w późniejszym czasie oświadczenie wycofać.

Podpisanie oświadczenia o winie niczego jeszcze nie przesądza. Zakład Ubezpieczeń, po przyjęciu zgłoszenia szkody, zwraca się do sprawcy kolizji o potwierdzenie, że z jego winy doszło do kolizji drogowej, wskutek której uszkodzeniu uległ pojazd zgłaszającego szkodę.

Może się okazać, że kierowca, który doprowadził do kolizji, po kilku dniach zmieni zdanie              i przedstawi swojemu ubezpieczycielowi zupełnie inny przebieg zdarzenia. Oświadczenie co prawda podpisał, ale był w szoku, czy nawet został zmuszony do wypełnienia dokumentu przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel w takim przypadku wstrzyma wypłatę odszkodowania do czasu wyjaśnienia sprawy, a poszkodowanego czeka bój o swoje prawa, co może potrwać kilka miesięcy, albo i lat jeśli sprawa trafi do sądu.

Zatem dla naszego bezpieczeństwa  – najlepiej na miejsce kolizji wezwać policję, która sporządzi notatkę dotyczącą zdarzenia –  dla ubezpieczyciela czy sądu, stanowi ona  bardzo ważny dowód w sprawie. 

Kiedy bezwzględnie należy wezwać policję?

Są sytuacje kiedy na miejsce kolizji należy wezwać policję. W sytuacji, gdy podejrzwamy, że kierujący pojazdem są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź gdy nie możemy się porozumieć, co do tego kto jest sprawcą, wówczas po prostu lepiej jest wezwać policję. Ponadto bezpośrednio po wypadku możemy być  pod wpływem stresu, co może być powodem, że pominiemy istotne dla sprawy informacje, których brak może być decydujący dla uzyskania późniejszego odszkodowania. Udział policji gwarantuje nam profesjonalizm i pewność, że wszelkie informacje i fakty zostaną zawarte w odpowiedniej notatce policyjnej.