szkody-majatkowe2

Szkody majątkowe – odszkodowanie

Zalane mieszkanie, pożar na posesji czy zniszczony samochód – życie potrafi pisać różne scenariusze.

Moje dobra majątkowe i interesy zostały naruszone. Jakie kroki podjąć w takiej sytuacji? 

Niezależnie od tego, co Ci się przytrafiło, pamiętaj, aby zachować spokój i jak najszybciej zgłosić to zdarzenie do swojego ubezpieczyciela. Zanim przystąpisz do sprzątania, np. zalanego mieszkania, pamiętaj, aby udokumentować szkodę za pomocą jak największej liczby zdjęć. Zgodnie z polskim prawem ciężar udowodniania szkody majątkowej spoczywa na poszkodowanym. W praktyce oznacza to, że to poszkodowany musi udowodnić ubezpieczycielowi, że taka szkoda wystąpiła.

Przykremu zdarzeniu towarzyszyli świadkowie?

Poproś ich o sporządzenie stosownych oświadczeń, które potwierdzą okoliczności zaistnienia szkody. Oświadczenia świadków mogą stanowić kluczowy dowód w Twojej sprawie. Zdecydowanie usprawni to proces ubiegania się o odszkodowanie. 

Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Co dalej?

Po przyjęciu zgłoszenia towarzystwo ubezpieczeniowe na miejsce zdarzenia przyśle rzeczoznawcę. Jego zadaniem są oględziny i wycenienie szkód. Ważne jest zgromadzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia, mogą to być np. notatki służb, które brały udział w akcji likwidowania szkody. Przed spotkaniem z rzeczoznawcą przygotuj również wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty, które potwierdzą wartość utraconych rzeczy. Im więcej będziesz miał dokumentów poświadczających stopień utraconego majątku, tym większe masz szanse na uzyskanie odszkodowania w rozsądnej wysokości.

Kiedy otrzymam odszkodowanie? Co jeżeli jego kwota jest nieadekwatna do stopnia zaistniałej szkody?

Z reguły ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie. Nierzadko zdarza się jednak, że uzyskane świadczenie nie pokrywa całkowicie powstałych zniszczeń. Pamiętaj, że od każdej decyzji przysługuje Ci prawo odwołania się. Możesz także dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie dodatkowych nerwów i formalności, zgłoś się do nas. Nasz sztab specjalistów bezpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę i udzieli porady.