Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp.

Mianem szkody można określić wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli.

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, powodzie, huragany, zalania, kradzieże etc.).

W celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę majątkową konieczne jest wykazanie związku przyczynowo – skutkowego, jaki musi mieć miejsce pomiędzy zdarzeniem, a powstałą szkodą. Koniecznie jest więc udowodnienie, że następstwo danego zdarzenia jest jego naturalnym skutkiem. Konsekwencję danego wypadku bada się indywidualnie dla każdej sytuacji w wyniku, której zaistniała szkoda majątkowa.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE RODZAJE SPRAWY
2908718524d3cb1ba0c2550dbe0a-1458445.jpgd_-2
pieniądze
An orange flame burning the roof of a little paper house
rolnictwo2
ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU
child after bicycle accident
swieczki2
lekarz2
szyba2
praca2