accident-4713621_1920

Upadek na rowerze – odszkodowanie

Jazda na rowerze, jako coraz popularniejsza forma komunikacji, generuje coraz więcej wypadków. O ile większość z nas ma świadomość, że po potrąceniu przez np. samochód warto ubiegać się o odszkodowanie, nie każdy zdaje sobie sprawę, że sam upadek spowodowany np. nierówną nawierzchnią jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

Drogi rowerowe, którymi się poruszamy, powinny być utrzymane w należytym stanie, dlatego za wszelkie dziury, ubytki w nawierzchni czy nierówności odpowiadać będzie zarządca drogi jako winny wypadku. Odszkodowanie obejmować będzie koszty leczenia, dojazdów do lekarza oraz wszelkie inne poniesione przez nas straty materialne; ubiegać się możemy również o zadośćuczynienie, a więc rekompensatę za cierpienia psychiczne spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu.

Ubezpieczyciel na ogół w takich sytuacjach jest obowiązany do wypłaty odszkodowania, może być ono jednak odpowiednio zmniejszone, jeżeli sam rowerzysta przyczyni się do zaistnienia wypadku. Chodzi tu o sytuacje, kiedy nie respektuje on zasad ruchu drogowego (np. jeździ po chodniku, zamiast po ścieżce rowerowej, nie zachowuje ostrożności, nie ustępuje pierwszeństwa). Ubiegając się o odszkodowanie należy udowodnić, że żadna z tych okoliczności nie miała miejsca lub nie miała wpływu na zaistnienie zdarzenia.