crosswalk-2404427_1920

Wkroczenie pieszego na pasy – odszkodowanie, obowiązki pieszego i kierowcy

Uczestnictwo w ruchu drogowym generuje większe niż normalnie zagrożenie wypadkiem. I nie dotyczy to jedynie kierowców, bo jako piesi jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo w tym samym stopniu, co oni. Warto zatem pamiętać o podstawowych obowiązkach pieszego i kierowcy na przejściu dla pieszych wymienionych w ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Co powszechnie wiadome, kierowca jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu – ma obowiązek również zachować wtedy szczególną ostrożność. Kierujący pojazdem nie może w obrębie przejścia dla pieszych wyprzedzać innych pojazdów, omijać ich, jeśli zatrzymały się przed przejściem celem ustąpienia pieszym oraz jeździć wzdłuż po przejściu. Warto pamiętać, że pieszy również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Zabronione jest, aby pieszy wchodził na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd.

Przestrzeganie tych zasad z pewnością minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadku drogowego, jednak nie można powiedzieć, że daje gwarancję bezpieczeństwa. Dlatego jeżeli zostaniemy ofiarą wypadku drogowego, warto pamiętać o możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku. Potrącony pieszy, który doznał obrażeń ciała, powinien w tym celu uzyskać informację o wykupionej przez sprawcę polisie ubezpieczeniowej OC, przedstawić ubezpieczycielowi odpowiednią dokumentację medyczną oraz żądanie wypłaty odszkodowania lub również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę o naturze psychicznej. Uzyskiwaniem takich odszkodowań zajmuje się również nasza kancelaria, dlatego w razie wypadku zachęcamy do kontaktu.