child after bicycle accident

WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA

Wypadki z udziałem dzieci należą do bardzo delikatnej i wrażliwej sfery. Uszczerbek na zdrowiu dziecka to zawsze wielki dramat i trauma, której efekty mogą być niekorzystne dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Ponadto obrażenia dotyczące dzieci mogą mieć konsekwencje, które jednak nie zawsze od razu po wypadku można zidentyfikować.

Unicover Kancelaria Odszkodowawcza prowadziła już wiele różnych spraw z udziałem dzieci, począwszy od potknięć na placu zabaw, czy w świetlicy szkolnej, na bardzo poważnych wypadkach drogowych skończywszy.

Warto zaznaczyć, iż niezależnie od ewentualnego posiadania polisy NNW, niejednokrotnie można również żądać odszkodowania od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania za wypadek dziecka jest udowodnienie odpowiedzialności takiego podmiotu za zaistniałe zdarzenie.