Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Osobom poszkodowanym należy się z tego tytułu odszkodowanie, którego można dochodzić z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy.

Warto mieć na uwadze, iż wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (firmy budowlane, kolej, górnictwo, koncerny paliwowe, przedsiębiorstwa wodociągowe i energetyczne), odpowiada za powstały uszczerbek niezależnie od stopnia winy – ich odpowiedzialność kształtuje się bowiem na zasadzie ryzyka.

W porównaniu do świadczeń uzyskiwanych z ZUS, odszkodowanie dochodzone bezpośrednio od pracodawcy przedstawia się znacznie korzystniej, ponieważ nie ma ustawowych ograniczeń jego wysokości. Uzyskiwane tą drogą kwoty mogą osiągać pułap nawet kilkudziesięciu, a w przypadku śmierci bądź ciężkiego kalectwa, nawet kilkuset tysięcy złotych.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE RODZAJE SPRAWY
2908718524d3cb1ba0c2550dbe0a-1458445.jpgd_-2
pieniądze
An orange flame burning the roof of a little paper house
rolnictwo2
ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU
child after bicycle accident
swieczki2
lekarz2
szyba2
praca2