wypadek-ciezarowka

Wypadki komunikacyjne a odszkodowanie

Sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi nieco różnią się od klasycznych postępowań tego typu. Zarówno pod względem dowodowy jak i procesowym.

Pierwszym ważnym aspektem w takich sprawach jest posiadanie notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Jest to najbardziej wiarygodny dowód wskazujący na okoliczność zdarzenia, takie jak przyczyna, czas, miejsce i uczestnicy.

Po drugie, w sytuacji kiedy policja nie została wezwana na miejsce zdarzenia, ważne jest spisanie oświadczeń przez uczestników wypadku, najlepiej gdyby zawierały one informację kto spowodował kolizję oraz dokładny opis przebiegu zdarzenia.

Brak powyższych dokumentów może istotnie utrudnić dochodzenie roszczeń ze względu na wątpliwości co do stanu faktycznego. Ponadto, warto zrobić zdjęcia pojazdom tuż po wypadku, a w przypadku załączania ich do dokumentacji rzetelnie wskazać, które uszkodzenia powstały w wyniku tego zdarzenia.

Często w sprawach wypadków komunikacyjnych wszczyna się postępowanie karne, wówczas zazwyczaj oczekuje się do zakończenia takiego postępowania, aby wszcząć postępowanie o odszkodowanie. W przypadku, gdy postępowanie cywilne zostanie wszczęte wcześniej, a sąd poweźmie informacje o toczącym się postępowaniu karnym, może zadecydować o zawieszeniu sprawy do czasu uzyskania orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej sprawcy.