2

Zadośćuczynienie po 17 latach

Więzi rodzinne należą do najważniejszych w życiu każdego człowieka, dlatego każdy ma prawo do zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną tragiczną śmiercią najbliższego. Takimi sprawami zajmuje się również nasza kancelaria; zgłosiły się do nas siostry, wnuczki tragicznie zmarłej 17 lat temu kobiety.

W wyniku naszych starań sprawa zakończyła się już na drugiej rozprawie, bez powoływania biegłych, a na rzecz każdej z klientek zasądzono po 30.000 złotych zadośćuczynienia.

Według art. 4421 Kodeksu cywilnego W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Skutkiem tego, zadośćuczynienia dochodzić można wiele lat po samym zaistnieniu szkody, jeżeli wcześniej nie wiedziano o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia – tak jak w opisanej sprawie, gdzie wyrok o przyznaniu zadośćuczynienia zapadł 17 lat po zaistnieniu zdarzenia wywołującego szkodę.