odszkodowanie-smierc-ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca

Strata  najbliższej osoby to niewątpliwie traumatyczne przeżycie. W obliczu śmierci rodzina zmarłego często nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im świadczeń. UNICOVER od lat skutecznie pomaga dochodzić najwyższych rekompensat z tytułu utraty rodzica.

Dziecko, którego ojciec zginął z winy osoby trzeciej – w wypadku komunikacyjnym bądź podczas pracy, ma prawo otrzymać wysokie odszkodowanie, rentę, a także zadośćuczynienie. Bez względu na wiek osieroconego dziecka – czy jest to osoba małoletnia, czy osoba dorosła. Osobą uprawnioną może być też dziecko poczęte przed śmiercią ojca, ale urodzone po jego śmierci.

Uprawnieni do odbioru odszkodowania powinni wiedzieć, że mogą uzyskać je z kilku różnych źródeł, a każde ze świadczeń jest niezależne od innych.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy 

Zadośćuczynienie za śmierć ojca ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią ojca, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Do określenia wysokości należnego zadośćuczynienia bierze się pod uwagę w szczególności więź emocjonalną jaka łączyła dziecko ze zmarłym rodzicem, skutki psychiczne powstałe u poszkodowanego w związku ze śmiercią rodzica, jaką rolę pełnił zmarły w życiu dziecka, jak bardzo jego śmierć zaburzyła dotychczasowe, prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jak dużo czasu będą potrzebowali poszkodowaniu na to aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji, wiek poszkodowanego oraz zmarłego.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

Przysługuje tylko w sytuacji gdy śmierć bliskiej osoby spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osoby, która wnosi o odszkodowanie, np. zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Odszkodowanie to ma na celu zrekompensować wszelkie straty o charakterze majątkowym poniesione w związku z śmiercią osoby bliskiej. 

Odszkodowanie z polisy prywatnej

Rodzina zmarłego może ubiegać się również o odszkodowanie z polisy własnej zmarłego, np. polisy na życie, grupowej, NNW. Wysokość takiego świadczenia będzie zależna od sumy ubezpieczenia w zawartej umowie.

Renta

Do czasu osiągnięcia pełnoletności dziecko zmarłego ma prawo do otrzymywania renty alimentacyjnej, która wynika z obowiązku alimentacyjnego ojca. Jej wysokość jest uzależniona od tego jaką kwotę na utrzymanie poszkodowanego przeznaczał za swojego życia zmarły.

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu należy się osobie, która je poniosła. Obejmuje m.in. koszt zakupu trumny, kwiatów, opłat za uroczystości pogrzebowe, odzieży żałobnej, a także postawienia nagrobka i zagospodarowania miejsca na cmentarzu. Warto wiedzieć, że na obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu z OC nie wpływa przyznany zasiłek pogrzebowy.

Kwoty wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nierzadko są rażąco zaniżone. W trosce o dobro i poszanowanie naszych klientów konsekwentnie stawiamy czoła takim nieuczciwym praktykom. Nasze długoletnie doświadczenie i bogata wiedza pozwalają na uzyskanie dla rodzin zmarłego kwot nawet rzędu kilkuset tysięcy złotych.