steps-388914_1920

Kto odpowiada za upadek na klatce schodowej?

Upadek na klatce schodowej może okazać się brzemienny w skutkach, szczególnie jeżeli w jego wyniku doznamy poważnego uszczerbku na zdrowiu. Należy pamiętać, że jeżeli wypadek został spowodowany nieodpowiednim oznakowaniem budynku albo faktem, że klatka jest niewyremontowana, należy się nam się odszkodowanie.

Czytaj więcej

hall

Odszkodowanie za wypadek w centrum handlowym

W polskim prawie cywilnym odpowiedzialność za szkodę co do zasady ustala się na zasadzie winy, co w praktyce oznacza, że aby uzyskać odszkodowanie, należy wcześniej wykazać winę jej sprawcy. Od tej zasady występują różne wyjątki – sytuacje, kiedy bez udowadniania winy możemy ubiegać się o odszkodowanie; mówimy wtedy o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Przy wypadku w centrum handlowym w zależności od sytuacji będziemy mogli skorzystać z jednej lub drugiej zasady – niekiedy nawet mogą się one połączyć.

Czytaj więcej

nno32

Czy należy się odszkodowanie za urazy psychiczne po wypadku?

Zarówno wypadki komunikacyjne, w pracy, czy jakiekolwiek inne oprócz fizycznego uszczerbku na zdrowiu generują bardzo często również urazy psychiczne. Stres pourazowy, depresja oraz koszmary senne to tylko niektóre z możliwych konsekwencji wypadku. Warto wiedzieć, że razem z odszkodowaniem, które pełni funkcję kompensacji powstałego uszczerbku, dochodzi się również zadośćuczynienia, które stanowi wyrównanie krzywdy moralnej.

Czytaj więcej

plane-841441_1920

Odszkodowanie a niezrealizowany lot

W dobie epidemii covid-19 podróżowanie za granicę stało się dużo większym wyzwaniem niż do tej pory. Trudno jest przewidzieć kolejne kroki rządów poszczególnych państw, które wprowadzają i wycofują kolejne obostrzenia. Szczególnie w początkach epidemii dodatkowy problem stanowiło nagłe odwoływanie lotów przez linie lotnicze, które starały się przewidzieć dalszy rozwój epidemii. Należy pamiętać, że jeśli zakupiliśmy bilet na lot, który został następnie odwołany, zawsze przysługiwać nam będzie zwrot poniesionych kosztów.

Czytaj więcej

wellness-285587_1920

Odszkodowanie po nieudanym zabiegu kosmetycznym

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego każdy, kto ze swojej winy wyrządzi drugiemu szkodę, obowiązany jest ją naprawić. Zabiegi kosmetyczne ze swojej natury polegają na pracy z ciałem, zwiększone jest więc prawdopodobieństwo wystąpienia uszczerbku na zdrowiu w związku z nienależycie przeprowadzonym zabiegiem czy też awarią sprzętu, który jest w tym celu wykorzystywany. Warto wiedzieć, że każdy rozstrój zdrowia wywołany takim zabiegiem rodzi roszczenie odszkodowawcze względem podmiotu, który w tej kwestii zawinił.

Czytaj więcej

unicover

Kredyt we frankach – odszkodowanie

Kwestia kredytów frankowych wzbudza ogromne emocje wśród rzeszy kredytobiorców, przez co stanowi również bardzo ważny element debaty publicznej. Najczęściej podnosi się żądanie unieważnienia zawartej umowy, czasami również jej odfrankowienia. Zapomina się przy tym, że istnieje jeszcze jedno ważne źródło ochrony dla uczestników obrotu cywilnoprawnego. Art. 5 Kodeksu Cywilnego wprowadza klauzulę generalną, w myśl której Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Czytaj więcej

accident-4713621_1920

Upadek na rowerze – odszkodowanie

Jazda na rowerze, jako coraz popularniejsza forma komunikacji, generuje coraz więcej wypadków. O ile większość z nas ma świadomość, że po potrąceniu przez np. samochód warto ubiegać się o odszkodowanie, nie każdy zdaje sobie sprawę, że sam upadek spowodowany np. nierówną nawierzchnią jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

Czytaj więcej

house-fire-3559783_1920

Pożar domu – odszkodowanie

Jeżeli nasz dom ucierpi w pożarze, szczególnie ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać stosowne odszkodowanie, tak aby wyrównać poniesione straty. Umowy ubezpieczenia z reguły uwzględniają pożar jako zdarzenie kwalifikujące do wypłaty odszkodowania, często jednak uzależniają to od przyczyny danego pożaru. I tak, uderzenie pioruna, czy podpalenie najczęściej obowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, ale już zwarcie w instalacji elektrycznej, czy zapalenie sadzy w przewodzie kominowym jest kwestią sporną – jeżeli bowiem te zdarzenia wynikły z niedbalstwa osób obowiązanych do dbania o instalację czy kominek, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Czytaj więcej

crosswalk-2404427_1920

Wkroczenie pieszego na pasy – odszkodowanie, obowiązki pieszego i kierowcy

Uczestnictwo w ruchu drogowym generuje większe niż normalnie zagrożenie wypadkiem. I nie dotyczy to jedynie kierowców, bo jako piesi jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo w tym samym stopniu, co oni. Warto zatem pamiętać o podstawowych obowiązkach pieszego i kierowcy na przejściu dla pieszych wymienionych w ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Czytaj więcej

3

Wywalczone odszkodowanie i renta, ale to nie koniec

Nasz klient uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas wypakowywania bagażnika swojego samochodu. Inny kierowca na parkingu cofał swój samochód i uderzył w niego, a ten w wyniku wypadku złamał piszczel i przeszedł cztery operacje nogi. Do tej pory udało nam się wywalczyć na rzecz poszkodowanego rentę wypłacaną regularnie już od roku oraz 70.000 złotych odszkodowania. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wywalczyć dla naszego klienta dużo większą kwotę, dlatego skierowaliśmy sprawę do sądu i czekamy na jej dalszy rozwój.

Czytaj więcej