obrazek wpis 1

Ile zasądzają sądy za złamaną rękę?

Według art. 444 Kodeksu Cywilnego W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W art. 445 czytamy ponadto, że sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Warto zauważyć, że często nie jesteśmy świadomi tego, że przysługuje nam odszkodowanie, a jeżeli nawet o tym wiemy – wielokrotnie zadawalamy się kwotą wypłacaną przez ubezpieczyciela, która w praktyce najczęściej jest mocno zaniżona. Jeżeli zdecydujemy się na drogę sądową, mamy duże szanse na uzyskanie znacznie wyższego odszkodowania.

Przykład stanowi Sąd Rejonowy w Kłodzku, który w wyroku z 1 września 2014 roku zasądził na rzecz poszkodowanej, która złamała rękę, potykając się o uszkodzoną nawierzchnię chodnika, 48.000 zł – kwota wypłacona wcześniej przez ubezpieczyciela wynosiła 12.000 zł, a więc aż czterokrotnie mniej (sygn. akt I C 1480/12).

W innej sprawie Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził 70.000 złotych na rzecz poszkodowanej, która złamała rękę w wyniku poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku (sygn. akt II Ca 596/16).

Warto być świadomym kwot zasądzanych w tego typu przypadkach, aby móc wykorzystać je jako argument przy dochodzeniu należnego odszkodowania.

Właśnie z tego powodu warto skorzystać z analizy roszczeń przez profesjonalistę. Zawsze można przesłać dokumentację do bezpłatnej weryfikacji przez Kancelarię Odszkodowawczą Unicover. Po tym sam zdecydujesz, czy jest Ci potrzebna pomoc w uzyskaniu odszkodowań.

Kancelaria Odszkodowawcza Unicover mieści się w Gdyni, jednakże prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.