2

Zadośćuczynienie po 17 latach

Więzi rodzinne należą do najważniejszych w życiu każdego człowieka, dlatego każdy ma prawo do zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną tragiczną śmiercią najbliższego. Takimi sprawami zajmuje się również nasza kancelaria; zgłosiły się do nas siostry, wnuczki tragicznie zmarłej 17 lat temu kobiety.

W wyniku naszych starań sprawa zakończyła się już na drugiej rozprawie, bez powoływania biegłych, a na rzecz każdej z klientek zasądzono po 30.000 złotych zadośćuczynienia.

Czytaj więcej

1

500.000 złotych odszkodowania za wypadek

Miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie naszej kancelarii. Nasz klient, który w wyniku wypadku doznał niedowładu ręki, zgłosił się do nas, szukając pomocy w dochodzeniu odszkodowania. Po wystosowaniu wezwania do zapłaty naszemu klientowi wypłacono 40.000 złotych; po kolejnych odwołaniach od decyzji ubezpieczyciela, dopłacono mu 30.000, a następnie jeszcze 50.000 złotych.

Czytaj więcej

4

Zima i jej skutki na zdrowiu

Nadeszła zima, a wraz z nią ujemne temperatury i oblodzone chodniki. Tą porą roku jesteśmy szczególnie narażeni na wypadki związane z upadkiem na śliskiej drodze – złamania, skręcenia, inne urazy. Warto mieć świadomość, że za taki upadek przysługuje nam odszkodowanie. Dlatego po jego wystąpieniu warto zawczasu zadbać o odpowiednie udokumentowanie jego okoliczności – zdjęcie oblodzonego chodnika, kontakt do naocznego świadka i gromadzenie dokumentacji medycznej. W celu sprawnego i bezstresowego uzyskania odszkodowania warto zgłosić się do kancelarii takiej jak nasza, która ma doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań w podobnych sprawach.

drain-2454608_1920 (1)

Odszkodowanie za zalanie z OC sprawcy

Zalanie mieszkania najczęściej wiąże się z dużymi kosztami remontu i odnowień; stanowi ono niemałą dolegliwość w życiu codziennym jego mieszkańców, szczególnie że nadchodzi niespodziewanie i nie z winy poszkodowanych. Warto wiedzieć, że za zalane mieszkanie przysługuje nam odszkodowanie.

Czytaj więcej

car-1865856_1920 (1)

Odszkodowanie dla pasażera wypadku

W wyniku wypadku drogowego ucierpieć może nie tylko bezpośredni poszkodowany, ale również pasażer samochodu w nim uczestniczącego. Nie ma przy tym znaczenia czy pasażer podróżował ze sprawcą wypadku czy z poszkodowanym. Kierowca samochodu odpowiada wobec współpasażerów również wtedy, kiedy nie doszło do zderzenia z innym pojazdem, a kierowca przykładowo uderzył w drzewo.

Czytaj więcej

buildings-1838418_1920 (1)

Potrącenie pieszego na pasach

Potrącenie pieszego niemal zawsze kończy się jego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, pieszy w zderzeniu z samochodem najczęściej nie ma żadnych szans. Potrącenie przybiera szczególną postać, kiedy następuje na przejściu dla pieszych, gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Poszkodowany w takim wypadku ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Czytaj więcej

accident-1497842_1920 (1)

Nieznany sprawca wypadku. Co z odszkodowaniem?

Może się zdarzyć, że ulegniemy wypadkowi, którego sprawcy nie będziemy znać. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest zbiegnięcie sprawcy wypadku z jego miejsca, kiedy nie udało się zapamiętać numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy. Nie oznacza to jednak, że nie możemy w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować sprawcy wypadku, odszkodowanie zostanie nam wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każda szkoda może być zrekompensowana przez UFG. Możemy domagać się odszkodowania za szkody:

Czytaj więcej

błędy przy porodzie

Szkody wyrządzone przy porodzie

Zgodnie z art. 4461 z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Taka szkoda może wynikać przykładowo z niewykonania bądź opóźnionego wykonania zabiegu cesarskiego cięcia mimo bezwzględnych wskazań ku temu, nienależytego monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka przed i w trakcie porodu, braku odpowiedniego nadzoru medycznego w przypadku tzw. „ciąż wysokiego ryzyka”, nierozpoznaniu wad rozwojowych płodu i niepodjęcia niezwłocznego leczenia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Czytaj więcej

wheelchair-3948122_1920 (1)

Mój bliski ucierpiał w wypadku

Odszkodowanie dla osoby, która ucierpiała w wypadku zdaje się być czymś zgoła oczywistym. Warto jednak wiedzieć, że odszkodowanie należy nam się również wtedy, kiedy to osoba dla nas najbliższa doznała szkody.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zachodzi przede wszystkim wtedy, kiedy w wyniku wypadku bliska nam osoba zmarła, o czym stanowi art. 446 Kodeksu Cywilnego. Przede wszystkim jesteśmy uprawnieni do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego. Jeżeli na osobie zmarłej ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, można żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty, w wysokości odpowiadającej naszym potrzebom oraz korespondującej z możliwościami zarobkowymi osoby zmarłej.

Czytaj więcej

tinggal-di-apartemen

Odpowiedzialność za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu

Istnieją pewne konkretne sytuacje, kiedy odszkodowania możemy żądać niezależnie od tego, czy możemy przypisać konkretnej osobie winę. Do tej kategorii niewątpliwie należą sytuacje, w których szkoda została wyrządzona przez konkretną rzecz. Kodeks cywilny mówi wprost o odpowiedzialności za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu; może chodzić więc o spadnięcie doniczki z parapetu albo wylanie wody, jeżeli wyrządziło szkodę na osobie lub mieniu. Odpowiedzialność ponosi ten, kto zajmuje pomieszczenie, z którego pochodzi dany przedmiot. Nie chodzi więc wyłącznie o właściciela czy najemcę pomieszczenia, ale również np. o osobę zajmującą pokój hotelowy.

Czytaj więcej