krzywda

Czym jest krzywda, a czym szkoda?

Najprostszym wytłumaczeniem powyższego jest stwierdzenie, iż krzywda to szkoda niemajątkowa, a szkoda majątkowa.

Niejednokrotnie w orzeczeniach czy pismach procesowych używa się słowa „szkoda” w rozumieniu szkody niemajątkowej, a wiec krzywdy. Ustalenie z którym rodzajem szkody mamy w danej sprawie jest kluczowe dla podjęcia decyzji, z jakim powództwem wystąpimy do ubezpieczyciela czy sądu.

Czytaj więcej

wypadek-ciezarowka

Wypadki komunikacyjne a odszkodowanie

Sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi nieco różnią się od klasycznych postępowań tego typu. Zarówno pod względem dowodowy jak i procesowym.

Pierwszym ważnym aspektem w takich sprawach jest posiadanie notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Jest to najbardziej wiarygodny dowód wskazujący na okoliczność zdarzenia, takie jak przyczyna, czas, miejsce i uczestnicy.

Czytaj więcej

chodniki

Nierówne chodniki, brak pobocza, zaniedbane schody- co to oznacza dla poszkodowanego?

Bardzo częstą przyczyną wypadków naszych klientów są potknięcia i upadki podczas poruszania się po przestrzeniach miejskich. Niestety, wielokrotnie konsekwencją są złamania, poważne uszkodzenia kończyn czy nawet czaszki. Kto w takich sytuacjach odpowiada za ich szkodę?

Czytaj więcej

iStock-878477250_d_850

Jak ważna jest dokumentacja przy dochodzeniu roszczeń?

Recepty, katy wizyt lekarskich, faktury i paragony. Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu zazwyczaj otrzymują mnóstwo takich dokumentów, jednak gdy nadchodzi czas, aby przedstawić je jako dowody, nikt nie może ich znaleźć. Czy to duży problem?

Odpowiedź oczywiście brzmi TAK. Czytaj więcej

piggybank

Ile kosztuje walka o odszkodowanie?

Jedną z podstawowych kwestii, która odstrasza poszkodowanych od dochodzenia swoich roszczeń są koszty postępowania. Jednakże, czy słusznie?

Oczywistym jest, że w celu uzyskania odszkodowania najlepiej zwrócić się do profesjonalistów, ponieważ nawet jeśli sprawa nie zostanie skierowana na drogę sądową, warto jest mieć pomoc osób, które się na tym znają. Poszkodowani często obawiają się wysokich kosztów pomocy prawnej zupełnie bezpodstawnie. Czytaj więcej

Corona_1

Odszkodowania w czasach koronawirusa

Obecna sytuacja na świecie nie sprzyja podróżom. Poszkodowane są w tym wszystkim zarówno osoby, które były zmuszone odwołać planowane wyjazdy, jak i te, które musza podróżować służbowo. Nie jest niespodzianką, że wiele osób będzie rościło sobie prawo do domagania się odszkodowania z powodu zachorowania czy odwołanych podróży. Czy jednak słusznie?

Na wstępie należy podkreślić, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Czytaj więcej

Czy wynik postępowania karnego ma znaczenie dla sprawy o odszkodowanie?

Podstawą roszczeń odszkodowawczych niejednokrotnie są zdarzenia, które powodują również odpowiedzialność karną sprawcy. Do takich sytuacji należą między innymi wypadki drogowe. Jeśli postępowanie karne zakończy się ustaleniem winy sprawcy, zazwyczaj poszkodowany nie ma wątpliwości, iż może domagać się odszkodowania czy zadośćuczynienia. Co jednak, jeśli sprawca zostanie uniewinniony? Czytaj więcej

Nieudana operacja plastyczna- czy można otrzymać odszkodowanie?

W ostatnich latach medycyna estetyczna staje się w Polsce co raz bardziej popularna, dlatego również problem nieudanych operacji plastycznych się popularny. Jak ocenić czy należy nam się odszkodowanie?

Przede wszystkim, trzeba być bardzo uważnym już przed zabiegiem, gdyż wówczas pacjenci muszą podpisać dokument, w którym potwierdzają, iż są świadomi możliwości wystąpienia danych skutków ubocznych i oświadczają, że z powyższego tytuły nie będą mogli dochodzić odszkodowania od lekarzy, kliniki ani ubezpieczyciela. Jest to bardzo istotny element, przy tego typu zabiegach, ponieważ brak prawidłowego poinformowania pacjenta włącza odpowiedzialność odszkodowawczą wskazanych podmiotów. Czytaj więcej

Ile mam czasu na skierowanie roszczenia o odszkodowanie?

„Przegapienie” terminu na skierowanie roszczenia o odszkodowanie jest częstym problemem, szczególnie, gdy skutki wypadku powodują długoletnie problemy ze zdrowiem i sądzenie się o pieniądze to ostatnie o czym myśli poszkodowany. Dlatego warto pamiętać, aby sprawę oddać właściwym osobom bądź kancelarii niezwłocznie po zdarzeniu wywołującym szkodę lub po prostu sprawdzić kiedy dane roszczenie się przedawni. Czytaj więcej

needle-product-doctor-bless-you-syringe-medical-553176-pxhere.com

Bład medyczny – zakażenie gronkowcem

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus  aureus) jest najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych w Polsce. Zakażenia różnymi szczepami gronkowca stanowią ok. 35% wszystkich zakażeń szpitalnych. Duża liczba zakażeń wynika z faktu, że nosicielami tej bakterii może być nawet 30% populacji. Zakażenie gronkowcem złocistym nie zawsze wiąże się z symptomami zagrażającymi zdrowiu czy życiu – w wielu przypadkach bywa również bezobjawowe. Staphylococcus aureus bytuje zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Bakterią gronkowca można zarazić się na kilka różnych sposobów: 

  • poprzez styczność z zakażonymi przedmiotami, 
  • poprzez kontakt z nosicielem
  • drogą kropelkową
  • poprzez spożywanie zakażonych pokarmów lub płynów

Możemy wyróżnić 2 główne rodzaje gronkowca:

  • gronkowiec złocisty MRSA uznawany za gronkowiec szpitalny, nie występuje on powszechnie wśród ludzi, ale bytuje właśnie w szpitalach
  • zwykłe szczepy gronkowca złocistego, które powszechnie występują wśród ludzi, jednakże można się zakazić nimi również w szpitalu. W takiej sytuacji należy wykazać wysokie prawdopodobieństwo, że do zakażenia doszło właśnie w szpitalu, np. gdy bakteria jest ulokowana w miejscu pooperacyjnym. 

Zazwyczaj objawy zakażenia gronkowcem ujawniają się wśród osób osłabionych, poddawanych zabiegom oraz operacjom. Gronkowiec najczęściej przejawia się w postaci zakażeń ropnych skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich, zakażeń układowych, a także zatruć pokarmowych. Najczęstszymi przyczynami zakażenia pacjentów gronkowcem jest niewłaściwa higiena personelu medycznego, brak jałowych opatrunków czy sterylnych narzędzi chirurgicznych. Szpital obowiązany jest należycie zadbać o miejsce wykonywanych zabiegów i czystość sal w których przebywają pacjenci. Jeśli dojdzie do zaniedbań i zakażenia gronkowcem złocistym, to placówka medyczna odpowiada za szkody wyrządzone przez tą bakterię. 

Rozstrój zdrowia wywołany zaniedbaniami personelu szpitalnego, koszty związane z leczeniem zakażenia i krzywda w postaci cierpień fizycznych i psychicznych są podstawą dla poszkodowanych do dochodzenia swoich roszczeń – zarówno w postaci odszkodowania jak i zadośćuczynienia.